Vagnskadegaranti

Vagnskadegaranti ingår i bilköpet för de flesta bilmärken och bilmodeller när du köper en fabriksny personbil. Vagnskadegarantin gäller normalt i tre år. För en bilmodell som har vagnskadegaranti följer det med ett vagnskadegarantibevis vid köpet, där startdatum för vagnskadegarantin står. I vagnskadegarantibeviset framgår utöver startdatumet information om till exempel självrisk och villkor för vagnskadegarantin.

Vill du veta hur länge din Volkswagen har vagnskadegaranti? Fyll i registreringsnumret i fältet nedan så får du svar.

Hämtar information

Garantin gäller för skador på bilen

Du behöver inte ha vagnskadeförsäkring – helförsäkring – för bilen så länge vagnskadegarantin är gällande, det räcker med en halvförsäkring under garantitiden. I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring och halvförsäkring som tillsammans med vagnskadegaranti gör din bil helförsäkrad.

Var gäller vagnskadegarantin?

Vagnskadegarantin gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till Gröna kort-systemet.

Har din bil vagnskadegaranti?

Är du osäker på om din bil har en gällande vagnskadegaranti kan du kolla i bilen om det finns ett garantibevis med information om bilens vagnskadegaranti, garantivillkor, självrisk och giltighetstid. Saknas garantibeviset i bilen ska du kontakta närmaste återförsäljare för uppgift om garantins giltighet och ett eventuellt nytt garantibevis.

Kontrollera om du har vagnskadegaranti hos oss

Du kan kontrollera om bilen har gällande vagnskadegaranti hos oss. Om din bil är helt nyköpt kan det dröja upp till en vecka innan uppgifterna har registrerats hos oss.
Kontrollera om din bil har vagnskadegaranti

Anmäl vagnskada inom 90 dagar

Alla skador på bilen som kan vara en garantiskada, till exempel kollision, dikeskörning, viltolycka, skadegörelse och parkeringsskador, handläggs av oss på Volkswagen Försäkring oavsett om du har trafikförsäkringen hos oss eller inte. En förutsättning för att vagnskadegarantin ska kunna ersätta skadan är att du anmäler den till oss inom 90 dagar från det att skadan inträffade.
Anmäl ska​da

När vagnskadegarantin upphör

Som en extra service lägger vi till vagnskadeförsäkring på din bilförsäkring när vagnskadegarantin upphör att gälla, för att se till att du har samma försäkringsskydd som tidigare. Du hittar mer information i det fullständiga försäkringsvillkoret.
 

Garantin upphör att gälla om bilen exporteras och inregistreras i annat land, till exempel om du flyttar utomlands och tar med dig bilen. Har du frågor om vagnskadegaranti är du alltid välkommen att kontakta oss.