Märkesförsäkring bara för Volkswagen Transportbilar


Stor Bilextra

Med Stor Bilextra slipper du självrisken vid djurkollision. Dessutom får du hyrbil under tiden bilen repareras på grund av en skada och lägre självrisk om din bil drabbas av skadegörelse.

  • Du får hyrbil i upp till 60 dagar vi står för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden under tiden bilen repareras på verkstad.
  • Du slipper hela vagnskadesjälvrisken om du krockar med en älg eller annat djur. Om du saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti lämnas ersättning för reparation av bilen med upp till 6 000 kronor.

  • Vid uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående betalar du aldrig högre självrisk än 1 000 kronor.

Stor Bilextra ger utökat skydd om skadan inträffat utomlands

  • Du får ersättning med 100 % av hyrbilskostnaden om du behöver hyrbil direkt på resan, upp till 60 dagar.
  • Om motparten har ett känt utlandsregistrerat fordon slipper du självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin.

Vill du lägga till Stor Bilextra?

Har du redan en Volkswagen Försäkring och vill lägga till en tilläggsförsäkring? Fråga om försäkring eller ring 0770-110 150 så hjälper vi dig.

Du kan också välja att lägga till tilläggsförsäkringar när du köper en ny bilförsäkring.

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.