Märkesförsäkring bara för Volkswagen Transportbilar


Självrisk Volkswagen Försäkring

Självriskerna för Volkswagen Försäkring varierar beroende på vad det är som har hänt. Här hittar du de självrisker som gäller vid skador på Volkswagen.

Vilken självrisk gäller för din bil?

Här kan du se vilka självrisker som gäller. Om din försäkring har förnyats efter det gäller självriskerna i tabellen. Om din försäkring ännu inte har förnyats gäller självriskerna enligt ditt försäkringsbrev och det tidigare försäkringsvillkoret.

Vagnskadesjälvrisk för privatägd bil

Är bilen privatägd kan du välja mellan fyra olika fasta självrisker: 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr. Ju högre självrisk du väljer för vagnskada, desto lägre blir priset på försäkringen. 

Om bilen ägs av ett företag kan du välja mellan rörliga och fasta självrisker. Läs mer om självrisk till företagsbilen 

Självrisk grundförsäkring

 

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret.

Självrisker helförsäkring
Trafik 0 kr*
Stöld 1 800 kr
Andra självrisker gäller om du har installerat larm, spårsändare eller elektronisk startspärr. 
Räddning 1 200 kr
Glas 1 800 kr 
Självrisken är 200 kronor om du väljer att reparera istället för att byta ut rutan.
Feltankning 4 500 kr
Brand 1 500 kr
Maskin Läs självrisker för maskinskada 
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Vagnskada 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr.

*Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år

 

Självrisk tilläggsförsäkringar

Stor Bilextra
Hyrbil 25 % av dygns och kilometerkostnaden
Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr
Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Drulle Allriskförsäkring
Ersättning för skada i kupé eller bagage- och lastutrymme 1 200 kr
Ersättning för förlorad, stulen eller skadad bilnyckel och/eller nyckelkort 1 200 kr
Djurkollision
Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr
Förar- och passagerarolycksfall
Ersättning vid medicinsk invaliditet 0 kr
Ersättning vid dödsfall 0 kr
Kristerapi 0 kr
Privat sjukvårdsförsäkring
Privat sjukvård efter trafikolycka 0 kr

 

Försäkra din transportbil

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.