Märkesförsäkring bara för Volkswagen Transportbilar


Personskada vid trafikolycka

Har du råkat ut för en personskada i trafiken? I sådana fall kan du anmäla skadan till oss samtidigt som du anmäler skadan på fordonet. Kontakta oss på Volkswagen Försäkring så hjälper vi dig.

Trafikförsäkringen täcker personskada

Vid trafikolycka är det trafikförsäkringen som ersätter personskador.

  • Täcker personskador vid trafikolyckor på förare och passagerare i den egna bilen.
  • Gäller även om föraren orsakat skador på personer utanför bilen, som exempelvis cyklister eller gångtrafikanter.

Informationsbroschyrer

I broschyrerna från If Skadeförsäkring kan du läsa mer om hur försäkringen fungerar och vad vi kan hjälpa till med.

Om ersättning och hjälp vid personskada (PDF)

Om ersättning och hjälp vid dödsfall (PDF)

Mobiltelefon som fotograferar skada.

Anmäl personskada

Du kan anmäla personskada vid trafikolycka samtidigt som du anmäler skadan på din transportbil. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Blå transportbil kör på grusväg.

Kollision och singelolycka

Vilken försäkring gäller om du krockat med en annan bil eller råkat köra ner i ett dike? Här kan du läsa mer om kollision eller singelolycka med bil.